Verdiepingswebinars kringlooplandbouw Utrecht-Oost

 .

Succesvolle routes naar economisch en ecologisch duurzaam boeren’

 

Er is veel gaande op het gebied van kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Thema’s als stikstof en klimaat zijn aan de orde van de dag. Voor de regio Utrecht-oost zijn een aantal routes naar kringlooplandbouw uitgewerkt in een mooi boekje. Dit boekje biedt concrete handvaten om met deze thema’s aan de slag te gaan voor zowel de boer als beleid en daarmee succesvolle kringlooplandbouw een realiteit te maken. Het volledige boekje kunt u downloaden via deze link.

Om de kennis en aanbevelingen uit het boekje verder toe te lichten en met u in discussie te gaan organiseren we een drietal korte webinars. In elk webinar gaan we dieper in op een van de aspecten van kringlooplandbouw. We starten met het meest actuele: stikstof, daarna volgt klimaat en tenslotte het meest belangrijke thema: het verdienmodel voor de boer. De praktijkervaringen, zoals beschreven in het boekje uit verschillende gebieden van Utrecht-Oost zullen uitgebreid aan bod komen. Zorg dus dat u er bij bent!

Voor wie?
Beleidsmedewerkers, boeren en periferie. In Utrecht, maar ook daar buiten.

Webinar 1: Stikstof

Wanneer: Wo 27 januari van 13:00 tot 14:00

Onderwerp: Integrale stikstofaanpak, de winst van het bedrijfsspecifieke spoor

Sprekers: Wim de Hoop (KCGG) & Frank Verhoeven (Boerenverstand)

Webinar 2: Klimaat

Wanneer: Wo 3 februari van 13:00 tot 14:00

Onderwerp: Klimaataanpak, KPI’s, Kansenkaart

Sprekers: Teun Biemond (esti-impact), Frank Verhoeven (Boerenverstand) & Bart Housmans (Boerenverstand)

Webinar 3: Verdienmodellen

Wanneer: Wo 10 februari van 13:00 tot14:00

Onderwerp: Verdienmodel van de boer, vakmanschap vs investeren, beloningssytemen & de korte keten

Sprekers: Wim vd Geest (KG Advies), Maarten Klop (Local2Local) & Daan Heurkens (Boerenverstand)

Deelnemen?

Schrijf u in voor de serie webinars via de volgende link

Meer weten?

Lees de informatieve brochure van het project ‘Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost’

Webinar 1: stikstof efficiëntie

In dit Webinar gaan Wim de Hoop en Frank Verhoeven uitgebreid in op het onderwerp stikstof. Stikstof heeft invloed op zowel natuur als waterkwaliteit maar is ook essentieel voor een productief landbouwsysteem. Hoe kunnen verliezen worden beperkt terwijl de boer optimaal kan blijven produceren?

Wim de Hoop zal achtergrond geven over de rol van dit element binnen de kringloop. Waar liggen de verliesposten? Waar is winst te behalen? En wat is de rol van management aanpassingen vs. stalaanpassingen? Ook zal ook de Afrekenbare Stoffenbalans belicht worden. Deze balans is voorgesteld door de commissie Remkes als instrument en oplossing voor een emissiearme landbouwsector.

Frank Verhoeven zal ingaan op de rol van het beleid binnen de discussie. Hoe kan de boer tegemoet gekomen worden? Wat is ervoor nodig hem/haar te verleiden tot actie? En hoe zorgen we voor integrale wet- en regelgeving?

Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Heeft u onderwerpen die je graag behandeld wil zien? Suggesties zijn welkom bij bart@boerenverstand.nl

Terug kijken: verdiepingswebinar 1: Stikstof efficiëntie

Het eerste webinar over stikstof efficiëntie zit er inmiddels op en is te bekijken via de bovenstaande videospeler of op ons YouTube kanaal

Webinar 2: Klimaataanpak en adaptatie, KPI’s en de boerenposter

In dit tweede webinar gaan we dieper in het op het thema klimaat en KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren).
Frank Verhoeven zal een presentatie geven over de achtergrond van de KPI-systematiek en hoe deze methodiek van doelsturing de landbouw kan verduurzamen terwijl de boer de vrijheid behoudt op zijn eigen manier te ondernemen. 

Binnen het thema klimaat komt zowel de klimaataanpak als klimaatadaptatie aan bod. Bij een gedegen klimaataanpak is zowel de grootte van de veestapel van belang als wel inputs zoals (kracht) voer. Bij klimaatadaptatie is de opbouw van organische stofgehalte in de bodem cruciaal. Naast dat hiermee koolstof uit de atmosfeer vastgelegd wordt, resulteert dit ook in een vruchtbaardere bodem die water in periodes van droogte beter vasthoud. 

Teun Biemond zal een presentatie geven over esti-impact: een marktplaats voor ecodiensten. Hier kunnen o.a. bedrijven hun CO2 uitstoot compenseren door boeren te ondersteunen die extra koolstof vastleggen in hun bodem. 

Tot slot zal Bart Housmans een korte presentatie geven over de interactieve boerenposter die binnen het project ‘Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost) ontwikkeld is. Met dit online communicatiemiddel kunnen boeren direct en eenduidig aan erfbetreders en geïnteresseerden inzichtelijk maken wat ze op het gebied van duurzaamheid ondernemen.

Naast deze presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. Schroom dus niet alvast je vraag voor te bereiden.

Het eerste webinar over stikstof efficiëntie zit er inmiddels op en is te bekijken via de bovenstaande videospeler of op ons YouTube kanaal

Webinar 3: Verdienmodellen

In het laatste webinar van de verdiepingsreeks gaan we in op de verdienmodellen voor de melkveehouder. Hierin belichten we zowel de inkomens- als de kostenkant voor het bedrijf.

Daan Heurkens van adviesbureau Boerenverstand zal het driehoeksmodel toelichten. Dit model laat zien in welke richtingen de boer meer kan verdienen: door te verdiepen (samenwerking met andere agrarische ondernemers en ketenpartijen), door te verbreden (gebruik maken van de plek waar geboerd wordt, focus op biodiversiteit en andere ecodiensten) en/of door herfundering (het verder sluiten van kringlopen en optimaliseren van de bedrijfsvoering).

Wim van de geest van KG Advies (betrokken als adviseur binnen dit project en zelf ook melkveehouder) zal ons achtergrond geven bij zowel de inkomsten- als kostenkant van een gemiddeld melkveebedrijf. Waar liggen de grootste winstposten? Welke mogelijkheden zijn er voor de boer om meer voor zijn melk te krijgen? Wat is het verdienmodel voor de lange termijn?

Tot slot hebben we Maarten Klop van Local2Local te gast. Maarten zal ons iets vertellen over de mogelijkheden die er liggen binnen de korte keten. Hoe maak je je product uniek en kun je hier ook verantwoord wat aan verdienen zonder al te grote investeringen?

Naast de presentaties van Daan, Wim en Maarten is er ook voldoende ruimte voor vragen. Schroom dus niet alvast je vraag voor te bereiden!

Het eerste webinar over stikstof efficiëntie zit er inmiddels op en is te bekijken via de bovenstaande videospeler of op ons YouTube kanaal

‘Deze serie is onderdeel van de projecten ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ en ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost van A naar Beter’ en wordt gefinancierd door:’