De Jaap van Bruchem-dag

Op 11 november 2021 is Jaap van Bruchem van ons heen gegaan. Deze man was voor de Nederlandse landbouw bijzonder en is voor velen van ons al zo’n 25 jaar een grote bron van inspiratie. Vele melkveehouders, akkerbouwers en telers hebben dankzij hem succesvol hun bedrijfsvoering aangepast naar een duurzamere vorm van landbouw. Jaap bracht een ander geluid in landbouw Nederland ten gehore en bracht mensen bij elkaar. Dat willen we graag gaan voortzetten middels een jaarlijkse Jaap van Bruchem dag.

Daarom zijn we trots om aan te kondigen dat op dinsdag 29 maart 2022 de eerste Jaap van Bruchem dag zal plaatsvinden in De Hoeksteen te Swifterbant. Het programma vindt u hieronder. Er is ruimte voor 150 mensen maximaal, voor koffie, koek en voor een lekkere warme lunch zal worden gezorgd. Maar vol = vol. Aanmelden kan door 45 euro per persoon over te maken op rekening: NL75TRIO0390460257 t.n.v. NVLV te Nijmegen onder vermelding van: Jaap van Bruchemdag 2022.

We kijken uit naar je komst!
Namens de organisatoren: Ria Commandeur, Roelf Havinga, Marijke Kuipers, Theo Mulder, Anton Nigten, Jorg Tonjes, Harold van Vilsteren (VBBM) en Frank Verhoeven.

9:45 uur          Inloop met koffie

10:00 uur        Opening en welkom door dagvoorzitter Henk Kieft

10:05 uur        Film “winst met kringlooplandbouw”  Jaap weer op beeld

10:30 uur        Hoofdlezing: Dr. med. vet. Karl-Heinz Schmack: verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen van melkkoeien geeft minder ammoniak en gezondere dieren. Het geluk of de pech van de koe – haar gezondheid en winstgevendheid – wordt bepaald door de conditie van haar lever en nieren. Deze conditie is bijna uitsluitend afhankelijk van het niveau van de ruwe eiwitvoorziening. Het negeren van deze onderlinge relaties is verantwoordelijk voor het grootste gezondheids- en economische probleem van de melkveehouderij – de verkorte levensduur en verminderde prestaties.

12:00 uur        Stamppotbuffet en muzikaal intermezzo

13:00 uur        De 10 denkstappen van Jaap van Bruchem door Henk Kieft

13:20 uur        1e speakerscorner: veehouders, akkerbouwers en tuinders aan het woord: Duco Hoogsteen en Dictus Hoeksma

13:50 uur        Melkveehouder Peter Oosterhof verteld vanuit zijn praktijk hoe hij zo ver is gekomen en waar volgens hem de uitdagingen voor de toekomst liggen

14:10 uur        2e speakerscorner: veehouders, akkerbouwers en tuinders aan het woord:  Theo Nieuwenhuis en Nienke Broersma

14:40 uur        Lezing: Anton Nigten neemt ons mee in de geheimen van de bodem

15:00 uur        3e speakerscorner: veehouders, akkerbouwers en tuinders aan het woord: Bregje Hamelynck en Jan Willem Bakker

15:30 uur        Afsluiting door de dagvoorzitter en mogelijkheid voor napraten