Ondernemers in de melkveehouderij investeren in toenemende mate in de bodem vanuit de kringloop aanpak. De zuivelcooperatie cono Kaasmakers stimuleert deze aanpak via haar programma caring Dairy. In december 2010 heeft cono het KringloopKompas gelanceerd, waarbij de bedrijfsvoering van leden van cono gescoord worden op aspecten van duurzaamheid. Het beoordelen van de kwaliteit van de bodem, bijvoorbeeld via een visual soil assessment score, vormt een onderdeel daarvan.

Lees hier het artikel