Minder kunstmest aanvoeren en meer doen met eigen mest. Dat is een belangrijk aspect van kringlooplandbouw. Hoe kun je de mest van het eigen bedrijf beter benutten? Voldoende mestopslag is cruciaal, zegt onderzoeker Gerjan Hilhorst van De Marke. Maar die mest mag niet gaan rotten, waarschuwt fouragehandelaar Theo Mulder. Hij pleit voor het fermenteren van mest.