Waarom zou ik dat doen?
Tot 2013 hebben we ‘derogatie’. Na 2013 zal er een nieuw mestbeleid komen waar fosfaat en ammoniak een belangrijke rol gaan krijgen. Er dient namelijk via het voerspoor 10 miljoen kg fosfaat gereduceerd te worden bij het melkvee. Dit kan via lagere gehaltes in het voer of aantoonbaar via de BEX.
Volgens minister Bleker MOET dit gerealiseerd worden anders dreigt hij met dierrechten. Oftewel BEX wordt steeds belangrijker!
U kunt nog steeds besluiten om met de BEX mee te gaan doen. Hiervoor dient u voor 31 december 2011 de voorraden van al het aanwezige ruwvoer (in kg ds) te laten opmeten en dient van al het aanwezige ruwvoer het VEM, RE en P-gehalte bemonsterd te zijn.

Fosfaat efficientie wordt belangrijk