De cijfers die Kees en Jannie van Wijk uit Waardenburg realiseren, spreken tot de verbeelding. Met ruim één miljoen kilo melk op 40 hectare grond hebben ze een intensiteit van zo’n 25.000 kilo melk per hectare. Toch weten ze de overschotten aan stikstof en fosfaat tot een minimumte beperken en realiseren ze een melkgift rond de 9500 liter per koe.