Doorontwikkeling

Kringlooplandbouw als een gewenste richting naar duurzame landbouw staat aan de basis van de landbouwvisie van de huidige regering.

Kringlooplandbouw maakt het mogelijk concreet stappen te zetten in verschillende maatschappelijke dossiers. Het vormt de basis voor gezond voedsel, de circulaire economie, het herstel van biodiversiteit, koolstofvastlegging, klimaatadaptatie en water- en luchtkwaliteit. Er worden verschillende initiatieven ontplooid rond kringlooplandbouw waardoor het soms onduidelijk is wat precies het handelingsperspectief is en tot welke winst het leidt. Ook is het nog niet duidelijk hoe kringlooplandbouw daadwerkelijk kan worden gestimuleerd en welke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan een  omschakeling naar kringlooplandbouw en hoe deze ook getoetst kunnen worden. Het voorstel is om een praktijkgericht innovatieprogramma rondom kringlooplandbouw op te zetten. Vanuit verschillende POP3 projecten zijn ook kennisvragen naar voren gekomen.

Praktijkgericht innovatieprogramma kringlooplandbouw

Al meer dan 20 jaar ontwikkelt een netwerk van kringloopboeren, adviseurs en onderzoekers kennis en expertise over kringlooplandbouw en heeft daarin de nodige successen geboekt. Deze website laat dat zien. Kringloopboeren scoren aantoonbaar beter op de kwaliteit van water, bodem en landschap, op biodiversiteit en diergezondheid. En belangrijker: ze realiseren dat met een (fors) lagere kostprijs. Vanuit deze kennis en ervaringen is het mogelijk om invulling te geven aan het regeerakkoord en nog belangrijker: een effectieve aanpak voor de stikstof- en klimaatopgaven.

Netwerk Grondig heeft samen met het LouisBolk Instituut, CLM en Boerenverstand een innovatieprogramma ingediend (als onderdeel van het totaalplan van het Landbouwcollectief).

Platform innovaties kringlooplandbouw

Waar moeten we mee aan de slag om kringlooplandbouw door te ontwikkelen? In de provincie Drenthe is via het POP3 EIP programma “Kringlooptoppers Noord Nederland” gewerkt aan de milieuprestaties: kwantificering en benchmarking: goed, beter, best. Binnen het project zijn via een aantal pilot enkele innovaties verder uitgewerkt:

  • Samenwerking akkerbouw. Belangrijk thema van de AgroAgenda Noord Nederland…
  • Onderzoek grasmat
  • Bedrijfsspecifiek bemesten: Er lopen verschillende pilots …zie hier en hier…
  • Bodemkwaliteit en bodembiologie: Diverse analyse methodes zijn uitgetest en experts gehoord.  Toch was het lastig relaties te leggen met de praktijk.

Er is een online discussieplatform ingericht: kringloopkpis.slack.com U kunt zich daarvoor aanmelden.

Zelf ideeën?

Er zijn veel meer innovaties denkbaar. Laat hier uw ideeën achter en wij nemen contact met u op.

Reactieformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.