Kringlooplandbouw

Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw. Kringloopboeren bieden oplossingen om bodemvruchtbaarheid te verbeteren, efficiƫnties te verhogen, verliezen te beperken, succesvol natuurinclusief en grondgebonden te boeren, maar vooral ook om economisch beter te presteren. Een goede kwaliteit mest en een optimaal functionerend bodemleven worden daarbij gezien als sleutels tot succes. Deze website biedt kennis en de verhalen van kringloopboeren, laat zien wat bereikt is en waar kringlooplandbouw al invulling krijgt.

Film: Winst met kringlooplandbouw

Een informatieve film over kringlooplandbouw waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen. Ook benieuwd hoe zowel boer als milieu meer winst kunnen behalen met kringlooplandbouw? Bekijk hier de trailer.

De volgende bedrijven en organisaties werken samen aan www.kringlooplandbouw.nl:

Deze opsomming is nog niet compleet, meer namen volgen!