Kringlooplandbouw

Het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen is van groot belang voor de verduurzaming van de landbouw. Kringloopboeren bieden oplossingen om bodemvruchtbaarheid te verbeteren, efficiƫnties te verhogen, verliezen te beperken, succesvol natuurinclusief en grondgebonden te boeren, maar vooral ook om economisch beter te presteren. Een goede kwaliteit mest, een optimaal functionerend bodemleven en integraal werken en denken worden daarbij gezien als sleutels tot succes. Deze website biedt kennis en de verhalen van kringloopboeren, laat zien wat bereikt is en waar kringlooplandbouw al invulling krijgt.

Erisman & Verhoeven brachten recent hun adviesrapport uit voor LNV over “kringlooplandbouw in de praktijk”.

Om succesvol te worden in Kringlooplandbouw moeten we terug naar een aantal hoofdlijnen:

  • Zo weinig mogelijk kunstmest en ruimte voor de inzet van dierlijke mest;
  • Ook akkerbouwers de mogelijkheid bieden voor een optimalere inzet van dierlijke mest;
  • De boer zelf laten bepalen wanneer en met welke methode de dierlijke mest wordt aangewend;
  • Stimuleren van stallen gericht op een betere mestkwaliteit: af van drijfmest en toewerken naar compost?;
  • Zo weinig mogelijk krachtvoer aanvoeren, zoveel mogelijk restromen en het stimuleren van voer uit de regio;
  • Opheffen van regels die een optimaal bouwplan, samenwerking tussen sectoren en eenvoudige grondruil tussen bedrijven in de weg zit;
  • Een bouwplan gericht op maximale CO2-vastlegging en zo weinig mogelijk emissie van lachgas;
  • Investeren in zonnepanelen en windmolens, want die verstoren de bedrijfskringloop niet.

Houd het simpel en vergeet niet dat door heel Nederland vele kringloopboeren al vele jaren laten zien dat deze manier van werken ook nog eens het meeste geld oplevert! Ga de kennis halen bij die kringloopboeren, want er is serieus nog een wereld te winnen door beter vakmanschap en meer samenwerking!

Film: Winst met kringlooplandbouw

Een informatieve film over kringlooplandbouw waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen. Ook benieuwd hoe zowel boer als milieu meer winst kunnen behalen met kringlooplandbouw? Bekijk hier de trailer.

De volgende bedrijven en organisaties werken samen aan www.kringlooplandbouw.nl:

Deze opsomming is nog niet compleet, meer namen volgen!