Wat goede mest is hangt vooral af waarvoor je de mest wilt gebruiken. In het kringloopsysteem definiëren we goede mest als mest met een ruimere verhouding tussen koolstof (= C of energie) en stikstof (= N of eiwit) en een C/N verhouding van meer dan 10. Dit kan gerealiseerd worden door minder eiwit (N) te voeren, meer koolstof (C) in de vorm van structuur aan het voer toe te voegen. Goede mest bevat dan ook 2/3 organisch gebonden N (N-org) en 1/3 minerale N (N-min). Het totale stikstofgehalte is vanwege een hogere benutting door het dier lager dan gemiddeld, zo’n 4,0 gram per kg droge stof. Deze mest is wat droger met een drogestof percentage van minimaal 10%. Goede mest stinkt niet, er vindt weinig emissie van ammoniak (stikstof) plaats en er zitten minder schadelijke stoffen in. Goede mest is beter voor het bodemleven en heeft het een hogere bemestende waarde op de langere termijn.

Andere factoren voor het produceren van goede mest: + gebruik (koolzaad)stro in plaats van zaagsel in de boxen (breekt sneller af!) + gebruik van voetbaden beperken (verontreiniging en bacterie dodende werking) + reinigingsmiddel melkstal niet in de mestput lozen + geen kalk in de boxen gebruiken* (beter is om kalk/krijt aan het voer toe te voegen of direct op het land te brengen) + toevoegmiddelen (hoewel ter discussie en wij van mening zijn dat het ook zonder moet kunnen!) zoals IMPACT, EM, Euromestmix *kalk in de mest reageert met ammonia (NH4) waardoor ammoniak (NH3) ontstaat. Composteren van mest biedt nog altijd interessante mogelijkheden om bodems te verbeteren. Goede compost is zelfs veel geld waard (in tegenstelling tot drijfmest waarvoor u vaak moet betalen om het af te voeren).

Boeren die voorop lopen in het produceren van goede mestkwaliteit:

  • Fam. Hoeksma – Drogeham
  • Theo Spruit – Zegveld
  • V/d Hengel – Achterveld (compost)