Door middel van het mineralenproject beogen Vel & Vanla de melkveehouderij in het gebied duurzamer én economisch sterker te maken. De kern van hun aanpak laat zich omschrijven als het opnieuw uitbalanceren van de bedrijfsvoering. Graslandproductie, veevoeding, mestbehandeling en -aanwending en nog allerlei andere bedrijfsonderdelen worden zo aangepast (en opnieuw op elkaar afgestemd) dat er een nieuw evenwicht ontstaat. In deze analyse gaan we na (a) in hoeverre dat slaagt, (b) wat daarvan de bedrijfseconomische gevolgen zijn en (c) wat daarvan de eventuele betekenis is in termen
van regionale economie.

Deze analyse is gebaseerd op een dataverzameling die de afgelopen jaren is opgebouwd. De dataverzameling omvat 57 melkveehouderijbedrijven en heeft betrekking op een periode van 5 jaar. Naast bedrijfseconomische gegevens bevat de verzameling een groot aantal gegevens van landbouwkundige aard, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de mest, de samenstelling van het gras, de aard van deveevoeding en de kwaliteit van de melk.

Lees hier de gehele analyse.